Authors

Full list A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Julia Selivanova
1 Publications
0 Purchased
Victor L. Semenov
PhD in economy
2 Publications
13 Purchased
Vladimir Shapovalov
1 Publications
19 Purchased
Alexandr Shcheglov
1 Publications
18 Purchased
Alina Shcherbakova
1 Publications
19 Purchased
Alexandr Shchetinin
1 Publications
16 Purchased
Natalia Sheleshneva-Solodovnikova
1 Publications
18 Purchased
Yakov Shemyakin
1 Publications
18 Purchased
Alexandr Shinkarenko
2 Publications
21 Purchased
Nikolay A. Shkolyar
Doctor of Economics, Professor
3 Publications
18 Purchased