Authors

Full list A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Julia Selivanova
2 Publications
2 Purchased
Victor L. Semenov
PhD in economy
2 Publications
18 Purchased
Vladimir Shapovalov
1 Publications
23 Purchased
Alexandr Shcheglov
1 Publications
22 Purchased
Alina Shcherbakova
1 Publications
23 Purchased
Alexandr Shchetinin
1 Publications
20 Purchased
Natalia Sheleshneva-Solodovnikova
1 Publications
22 Purchased
Yakov Shemyakin
1 Publications
23 Purchased
Alexandr Shinkarenko
2 Publications
29 Purchased
Nikolay A. Shkolyar
Doctor of Economics, Professor
4 Publications
29 Purchased